سرور مجازی ایران - هارد NVME

VPS N1


 • 2 CORE پردازنده
 • 4 GB رم
 • 30 GB هارد
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS N2


 • 4 CORE پردازنده
 • 6 GB رم
 • 60 GB هارد
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS N3


 • 6 CORE پردازنده
 • 8 GB رم
 • 90 GB هارد
 • به تعداد مورد نیاز آی پی