محصولات با کیفیت و با پشتیبانی

پلن اول ( A1 ) - 200 مگابایت

فضای هاست200مگابایت
هارد NVME
پهنای باند ماهیانه 40گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده 1 عدد
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 2000 عدد
حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 100 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
--------------
جهت نمایش اطلاعات این پکیج میتوانید به سایت هاست خزر مراجعه و از منو بالا هاست لینوکس اقتصادی ارزان را انتخاب کنید

پلن دوم ( A2 ) - 500 مگابایت

فضای هاست500 مگابایت
هارد NVME
پهنای باند ماهیانه 50گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده 1 عدد
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 2500 عدد
حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 150 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
--------------
جهت نمایش اطلاعات این پکیج میتوانید به سایت هاست خزر مراجعه و از منو بالا هاست لینوکس اقتصادی ارزان را انتخاب کنید

پلن سوم ( A3 ) - 1 گیگ

فضای هاست 1 گیگابایت
هارد NVME
پهنای باند ماهیانه 75 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده 3 عدد
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 3500 عدد
حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 200 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
--------------
جهت نمایش اطلاعات این پکیج میتوانید به سایت هاست خزر مراجعه و از منو بالا هاست لینوکس اقتصادی ارزان را انتخاب کنید

پلن چهارم (A4) - 2 گیگ

فضای هاست 2 گیگابایت
هارد NVME
پهنای باند ماهیانه 90 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده6 عدد
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 4500 عدد
حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 250 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
--------------
جهت نمایش اطلاعات این پکیج میتوانید به سایت هاست خزر مراجعه و از منو بالا هاست لینوکس اقتصادی ارزان را انتخاب کنید

پلن پنجم ( A5 ) - 3 گیگ

فضای هاست3 گیگابایت
هارد NVME
پهنای باند ماهیانه 120 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده 7 عدد
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 5500 عدد
حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 250 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
--------------
جهت نمایش اطلاعات این پکیج میتوانید به سایت هاست خزر مراجعه و از منو بالا هاست لینوکس اقتصادی ارزان را انتخاب کنید

پلن ششم ( A6 ) - 5 گیگ

فضای هاست5 گیگابایت
هارد NVME
پهنای باند ماهیانه150گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده 8 عدد
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 7000 عدد
حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 300 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
--------------
جهت نمایش اطلاعات این پکیج میتوانید به سایت هاست خزر مراجعه و از منو بالا هاست لینوکس اقتصادی ارزان را انتخاب کنید

پلن هفتم ( A7 ) - 7 گیگ

فضای هاست7 گیگابایت
هارد NVME
پهنای باند ماهیانه 190 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده 10 عدد
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 8000 عدد
حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 400 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
--------------
جهت نمایش اطلاعات این پکیج میتوانید به سایت هاست خزر مراجعه و از منو بالا هاست لینوکس اقتصادی ارزان را انتخاب کنید

پلن هشتم ( A8 ) - 10 گیگ

فضای هاست 10 گیگابایت
هارد NVME
پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده12 عدد
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
حداکثر بازدید یکتا روزانه 10000 عدد
حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 500 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
--------------
جهت نمایش اطلاعات این پکیج میتوانید به سایت هاست خزر مراجعه و از منو بالا هاست لینوکس اقتصادی ارزان را انتخاب کنید