هاست لینوکس حرفه‌ای

Pro 1

فضای ذخیره سازی ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ir.
نسخه پشتیبان روزانه
امکان JetBackup
وب سرور لایت اسپید
SSL یکساله رایگان

Pro 2

فضای ذخیره سازی 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ir.
نسخه پشتیبان روزانه
امکان JetBackup
وب سرور لایت اسپید
SSL یکساله رایگان

Pro 3

فضای ذخیره سازی 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ir.
نسخه پشتیبان روزانه
امکان JetBackup
وب سرور لایت اسپید
SSL یکساله رایگان

Pro 4

فضای ذخیره سازی 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ir.
نسخه پشتیبان روزانه
امکان JetBackup
وب سرور لایت اسپید
SSL یکساله رایگان

Pro 5

فضای ذخیره سازی 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ir.
نسخه پشتیبان روزانه
امکان JetBackup
وب سرور لایت اسپید
SSL یکساله رایگان

Pro 6

فضای ذخیره سازی 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ir.
نسخه پشتیبان روزانه
امکان JetBackup
وب سرور لایت اسپید
SSL یکساله رایگان