نمایندگی هاست ایران

نمایندگی ۱ - ایران

فضای هاست 10 گیگابایت
تعداد دامنه اصلی 50 عدد
پهنای باند ماهیانه 450 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه 7500 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
دی ان اس اختصاصی

نمایندگی 2 - ایران

فضای هاست 20 گیگابایت
تعداد دامنه اصلی 75 عدد
پهنای باند ماهیانه 450 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه 7500 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
دی ان اس اختصاصی

نمایندگی 3 - ایران

فضای هاست 30 گیگابایت
تعداد دامنه اصلی 110 عدد
پهنای باند ماهیانه 600 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه 11000 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
دی ان اس اختصاصی

نمایندگی 4 - ایران

فضای هاست 50 گیگابایت
تعداد دامنه اصلی 150 عدد
پهنای باند ماهیانه 800 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه 15000 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
دی ان اس اختصاصی

نمایندگی 5 - ایران

فضای هاست 80 گیگابایت
تعداد دامنه اصلی 220 عدد
پهنای باند ماهیانه 1000 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه 22000 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
قابلیت ارتقاء خودکار
دی ان اس اختصاصی

نمایندگی 6 - ایران

فضای هاست 120 گیگابایت
تعداد دامنه اصلی 300 عدد
پهنای باند ماهیانه 1200 گیگابایت
دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
تعداد پایگاه داده نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه 30000 عدد
حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
دی ان اس اختصاصی